Sadržaj se učitava...

VIJESTI > BIH

27.10.2010. | PIŠE: Senita ŠEHERČEHAJIĆ

Vanredna sjednica federalne Vlade: Invalidnine za oktobar nepromijenjene

Vlada će nakon posjete MMF-a u novembru odlučivati o koeficijentu boračkih primanja za taj mjesec i za decembar • Isplata oktobarskih invalidnina neće kasniti, tvrdi ministar CrnkićKoeficijent za isplatu boračkih invalidnina za oktobar ostat će isti kao i do sada, ali neizvjesno je da li će tako biti i za preostala dva mjeseca ove godine. Tako je odlučila Vlada FBiH u srijedu na vanrednoj sjednici u Sarajevu.

Osnovica 805 KM

Vlada je donijela odluku o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u FBiH i članova njihovih porodica za deseti mjesec, ali nije utvrđen zakonom propisani tromjesečni koeficijent.
- Utvrđen je koeficijent jedan za obračun i isplatu novčanih naknada, a na osnovu tog koeficijenta i utvrđene osnovice za mjesečne novčane naknade za 2010. godinu, od 805,64 KM, bit će utvrđena visina mjesečnih novčanih primanja ličnih i porodičnih korisnika prava boračko-invalidske zaštite, u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i za korisnike boračko-invalidske zaštite koji su to pravo stekli do 6. aprila 1992, u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica, saopćeno je nakon sjednice Vlade.
Na osnovu ove odluke, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zahid Crnkić danas je izdao naredbu o visini mjesečnih novčanih iznosa za korisnike iz ove odluke, koji će biti isplaćivani za oktobar.
- Od Ministarstva finansija uspjeli smo dobiti saglasnost da koeficijent ostane isti samo za oktobar. To znači da će na isti način biti utvrđivan koeficijent boračkih naknada za novembar i decembar ove godine, a sve u zavisnosti od raspoloživih budžetskih sredstava. Mi ne smijemo prekoračiti budžetom odobreni iznos za boračke naknade, kazao je Crnkić, napomenuvši da će se isplata invalidnina vršiti istom dinamikom kao i do sada, od prvog do desetog u mjesecu. On nije mogao precizirati koliko će korisnika za oktobar dobiti naknade, rekavši da taj broj varira iz mjeseca u mjesec, a zadnji put isplaćene su naknade za nešto manji broj korisnika s obzirom na to da je tek počela školska godina i da mnogi redovni studenti nisu dostavili potvrde o školovanju.
Prema riječima federalnog premijera Mustafe Mujezinovića, odluka o isplatnom koeficijentu samo za oktobar donijeta je i zato što FBiH početkom novembra očekuje posjetu misije MMF-a, koja bi trebala rezultirati pregledom ispunjenja obaveza iz pisma namjere za nastavak kreditnog stand by aranžmana za BiH.

Opširnije SUTRA u Oslobođenju.