Sadržaj se učitava...

VIJESTI > BIH

02.04.2011. | PIŠE: Redakcija

Izmirenje stare devizne štednje: Treća emisija obveznica Vlade FBiH

Vlada FBiH je jednoglasno usvojila odluku o trećoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje.Obaveze Federacije BiH po ovom osnovu procijenjene su na 1.150.000.000 KM, dok se njihov realan iznos utvrđuje u postupku verifikacije. Do sada je  verificirano 717,05 miliona KM, od čega 624,86 miliona KM u redovnom postupku i 92,19 miliona KM u drugostepenom postupku. Izmirenje verificiranih obaveza vrši se gotovinskom isplatom u iznosu do 1.000 KM i emisijom vrijednosnih papira. Federacija je do sada izvršila dvije emisije obveznica - prva emisija nominalne vrijednosti 346,515 miliona KM izvršena je 2009,  a druga emisija nominalne vrijednosti 42,067 miliona KM, izvršena je 2010. godine.

Prema Zakonu o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH, verificirane obaveze preostale nakon gotovinske isplate do 1.000 KM izmiruju se putem obveznica emitiranih najkasnije do 31.marta naredne godine, u odnosu na godinu u kojoj je izvršena verifikacija.

Vlada Federacije BiH je usvojila i prijedlog odluke o gotovinskom isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH za 2011. godinu. Svakom pojedinom vlasniku računa stare devizne štednje, kojem je izdata potvrda o verifikaciji stare devizne štednje, isplatit će se gotovinskim putem maksimalan iznos od 1.000 KM, odnosno do 1.000 KM, ako je manji iznos verifikacije, a nakon toga se preostali dio izmiruje putem obveznica.

U gotovinsku isplatu su uključeni i vlasnici stare devizne štednje koje je Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje kao drugostepeni organ u upravnom postupku pozitivno riješila.