Sadržaj se učitava...

VIJESTI > BIH

25.12.2011. | PIŠE: Mimi ĐUROVIĆ RUKAVINA

Tragom utvrđenog nacrta zakona o radu FBiH: Diskriminacija porodilja nastavljena

<p>Radniku na porodiljskom odsustvu se može isplatiti i razlika do pune plaće na teret poslodavca, jedna je od predviđenih odredbi iz člana 64.</p><p>Nedavno utvrđeni nacrt novog zakona o radu u FBiH uskoro će biti u parlamentarnoj proceduri, a za očekivati je da će se detaljno raspravljati odredbe koje se tiču naknada za porodiljsko odsustvo.</p> <p><strong>Bez obaveze poslodavca<br /></strong></p> <p>Naime, i prema ovom nacrtu, ne propisuje se jasna obaveza poslodavcu da isplaćuje pune plaće radnicima tokom 12 mjeseci ovog odsustva. <br />- Za vrijeme kori&scaron;tenja porođajnog odsustva, radnik ima pravo na naknadu plaće u skladu sa zakonom. Pored prava iz stava 1. ovog člana, radniku se može isplatiti i razlika do pune plaće na teret poslodavca, stoji u članu 64. <br />Podsjetimo da trenutno na području FBiH postoji određena vrsta diskriminacije, jer zaposleni u institucijama koje su korisnici budžeta, pa i radnici nekih banaka, tokom cijelog porodiljskog odsustva primaju punu plaću, dok se to većinom ne praktikuje za ostale.<br />Predsjednik Saveza samostalnog sidnikata BiH Ismet Bajramović kaže da je Sindikat stavio primjedbu da bilo gdje se u tekstu navodi da poslodavac ne&scaron;to "može", po mogućnosti mijenja u "mora".<br />- Generalno smo zauzeli stav da se pitanje porodiljskog odsustva mora rije&scaron;iti ako želimo imati povećanje nataliteta. Ženama bi bila sigurnost ukoliko bi znale da će godinu nakon poroda imati punu plaću, te da će se nakon toga vratiti na radno mjesto. Nažalost, sad imamo situaciju da žena ne smije zatrudnjeti jer će ostati i bez radnog mjesta. Tražićemo da se i to koriguje kroz parlamentarnu proceduru, ističe Bajramović. <br /></p> <p><strong>Diskriminacija<br /></strong></p> <p>Federalna zastupnica i predsjednica Odbora za rad i socijalnu za&scaron;titu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Besima Borić kaže da je sada&scaron;nje regulisanje naknada za porodiljsko odsustvo nepravedno, jer je zakon nedorečen i neprecizan i napravio je diskirminaciju onih koji plaću primaju iz budžeta u odnosu na ostale.<br />- To je ogromna diskriminacija, jer poslodavcima to nije izričito naređeno sada&scaron;njim zakonskim propisima, kao &scaron;to se, evo, ne predviđa ni ovim nacrtom jer ne obavezuje poslodavca da porodilji isplaćuje puni iznos plaće, već mu se to ostavlja na slobodnu volju. Na to treba reagovati na radnim tijelima i u Parlamentu. Mi hoćemo jednu čvr&scaron;ću obavezu po ovom pitanju, kaže Borić.<br />Ona poja&scaron;njava da se i ranije i sad pitanje naknada porodiljskog odsustva rje&scaron;ava prema Zakonu o socijalnoj za&scaron;titi, za&scaron;titi civilnih žratava rata i porodica sa djecom, te da su visine naknada određene različito od kantona do kantona njihovim propisima. <br />- Nažalost, nemamo nigdje da se porodiljska nadoknada isplaćuje u visini cijele plate porodilje, a i procenti isplate te naknade su različiti od kantona do kantona. U RS-u žena na pododiljskom odsustvu prima mjesečne naknade u visini prosjeka svoje &scaron;estomjesečne plate. Kod nas je u pripremi zakon o porodičnoj i dječijoj za&scaron;titi kojim bi se propisalo da porodilja ima pravo na naknadu u visni prosjeka nekoliko posljednjih plata, kaže ona.</p> <p><span style="font-weight: bold;">Op&scaron;irnije SUTRA u&nbsp;</span><a style="font-weight: bold;" href="../index.php?c=registracija" target="_blank">Oslobođenju.</a></p>