Sadržaj se učitava...

VIJESTI > BIH

11.01.2012. | PIŠE: Asaf BEČIROVIĆ

Zakon o povoljnijem penzionisanju: Vojnicima 360, generalima 1.500 KM

Sadašnje mirovine nekih generala bile su i do 1.900 KM • Penzije vojnika i kapetana manje za 100 do 200 KMPredloženim radnim materijalom zakona o povoljnijem penzionisanju Vlada FBiH ponovo diskriminira najbrojniju populaciju među vojnim penzionerima - vojnike i kapetane, zaključili su danas članovi Udruženja vojnih penzionera Kantona Sarajevo. - Ako bi se ovakav tekst zakona usvojio, penzije običnog vojnika i kapetana bile bi manje za 15 do 30 posto (od 100 do 200 KM). Stoga predlažemo da raspon ponuđenih koeficijenata za čin za ovu kategoriju vojnih penzionera bude od 1,2 do 2,9. Ne smije se desiti da mirovina vojnika bude jednaka plaći radnice na održavanju higijene u nekoj od ustanova, misli Sabahudin Mahmić, član Upravnog odbora Saveza vojnih penzionera u FBiH.

Tri uredbe

Izračunali su, prođe li ovakav tekst zakona Vladu i Parlament, mirovina vojnika bila bi oko 360 KM, a brigadnog generala maksimalno 1.500. Dakle, generalske mirovine, koje su sada i do 1.900 KM, osjetno bi se snizile.

- Utisak je, Vlada FBiH odlučila se na varijantu da istim budžetom pokrije i sadašnje i 1.000 novih korisnika. U potonje spada oko 500 otpuštenih vojnika FBiH koji su dobili po 10.000 KM otpremnine, isto toliko pripadnika MUP-a FBiH i pripadnika Hrvatskih obrambenih snaga (HOS). Resorna grupa koja je radila na tekstu zakona je dobila zadatak od Vlade FBiH da najviše penzije skreše, a da malo povisi niže mirovine. To su i uradili, cijeni Mahmić.

Opširnije SUTRA u Oslobođenju.