Sadržaj se učitava...

VIJESTI > SARAJEVO

09.10.2010. | PIŠE: Jelena MILANOVIĆ

Zajednička kontrola poslovanja komunalnih preduzeća: Jedinstveni registar za bolju uslugu

Nema registracije vozila i uvjerenja o nekažnjavanju dok se računi ne plate • Nema potrebe za formiranjem agencijeKao i svake godine pred sezonu grijanja, postavljaju se pitanja o cijeni usluga komunalnih preduzeća, subvencijama, kvaliteti koju pružaju korisnicima... Timur Gadžo, direktor Zavoda za informatiku i statistiku KS-a, tvrdi da postoji nekoliko pitanja vezanih za efikasniji rad preduzeća: evidencija korisnika, način formiranja i visina cijena, subvencije za ugrožene, praćenje utroška grantova...

- Razlog zbog kojeg insistiram na izradi jedinstvenog registra je to što vjerujem da Zavod treba biti nosilac projekta, umjesto pravljenja neke nove institucije. Ova prezentacija čak ne obuhvata pitanje kontrole i nadzora, te stalnog uvida u poslovanje preduzeća, da ne spominjem pitanja broja zaposlenih i nivoa plata definisanih kolektivnim ugovorima, kaže Gadžo.

Prema Gadžinim riječima, umjesto formiranja regulatorne agencije, Zavod bi uz pomoć uposlenika preduzeća informatičke struke mogao uraditi prvi korak u povećanju efikasnosti rada firmi, a to je formiranje jedinstvenog registra.

- Prvi korak je jedinstvena uplatnica za plaćanje svih usluga, a nakon toga i finansijska kontrola uz koju bi se znalo u koje se svrhe tačno koriste grantovi Kantona namijenjeni preduzećima. Korisnici bi se uslovili da ne mogu registrovati vozilo i izvaditi uvjerenje o nekažnjavanju ako nisu izmirili obaveze. Kad to mogu raditi u Zenici, zašto ne bismo mogli i mi, napominje Gadžo.

Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Abid Jusić kaže kako on izvršava odluke Skupštine Kantona, a dok god ona nalaže da se formira agencija, on će nastojati da to i uradi.

- Ako se ja pitam, nema potrebe za formiranjem agencije jer nadzorni odbori preduzeća uz podršku Kantona mogu raditi taj posao. Kada je u pitanju utrošak grantova, u skladu sa Zakonom o budžetu, Ministarstvo prati kroz dokumentaciju koju nam preduzeća dostavljaju gdje je usmjerena svaka marka. Slažem se da bi to trebalo biti na jednom mjestu, ističe Jusić.