Sadržaj se učitava...

VIJESTI > BIH

15.05.2013. | PIŠE: Almir TERZIĆ

Danas sjednica Vijeća ministara BiH: Odluka deblokira matične brojeve

Prijedlog privremene odluke o utvrđivanju registracionih područja za određivanje jedinstvenih matičnih brojeva u Bosni i Hercegovini naći će se na dnevnom redu današnje sjednice Vijeća ministara BiH.Izmjene Zakona će i dalje morati čekati neka bolja vremena

Kako doznaje Oslobođenje u Ministarstvu civilnih poslova BiH koje je predlagač odluke, želi se deblokirati proces izdavanja jedinstvenih matičnih brojeva kako bi novorođenčad na cijelom prostoru BiH imala mogućnost da im isti bude određen, upisan u matične knjige i na osnovu njega ostvare pravo na zdravstveno osiguranje (knjižicu) i lične dokumente (prvenstveno pasoš).

- Za konačnim rješenjima koja podrazumijevaju izmjene i dopune Zakona o jedinstvenom matičnom broju građana u BiH (JMBG) i dalje će se tragati u narednom periodu. Odluka ima privremeni karakter s ciljem da se ne krše prava na zdravstveno osiguranje i lične dokumente, odnosno osigura poštivanje konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i pravima djeteta, naglašavaju u resornom ministarstvu.

Nadležnosti za izdavanje JMBG

Zapravo, Ministarstvo civilnih poslova BiH predložilo je isto ono što je uradila Vlada RS-a 2. aprila, te izmijenjenom odlukom od 10. maja kroz Uredbu: izdavanje jedinstvenih matičnih brojeva na privremenoj osnovi. Iz resornog ministarstva napominju da jedinstvene matične brojeve u skladu sa nadležnošću u RS-u svakako određuje entitetski MUP, u Federaciji BiH deset kantonalnih MUP-ova, u distriktu Brčko Javni registar, te Ministarstvo civilnih poslova BiH za strance.

- Nije bilo problema dok su se izmjene i dopune Zakona o jedinstvenom matičnom broju građana BiH razmatrale u stručnim krugovima, čak su na njih suglasnost dali i svi nadležni MUP-ovi i Javni registar distrikta Brčko, ali kada je sve stiglo u Parlament BiH, čitava stvar pretvorila se u politiku, naglašavaju u Ministarstvu.

A izmjene i dopune Zakona o jedinstvenom matičnom broju građana BiH, koje je utvrdilo Vijeće ministara BiH bez podrške bošnjačkih ministara, osporene su u parlamentarnoj proceduri 26. marta.

Za predstavnike iz FBiH sporno je bilo što je određeno da registraciona područja koja se vežu za JMBG budu utvrđena tako da odražavaju ustrojstvo države, odnosno da ne prelaze entitetske i kantonalne linije razgraničenja. Poslanicima iz RS-a u Predstavničkom domu PSBiH bio je, pak, sporan prijedlog grupe zastupnika iz FBiH, koji se odnosio samo na promjenu spornih naziva opština (koje više ne postoje ili su izmijenjeni) pa su ih osporili na zasjedanju 14. marta.

Blokada od februara

Konsultacije oko pronalaska rješenja za pitanje jedinstvenog matičnog broja građana BiH započelo je 8. maja i nastavljeno dan kasnije, 9. maja, ali bez rezultata. Oslobođenje doznaje kako je u proteklih nekoliko dana ministar civilnih poslova Sredoje Nović sa saradnicima intenzivno radio na prijedlogu privremene odluke koja je upućena Vijeću ministara BiH na usvajanje već za današnju sjednicu, a kako bi se proces ubrzao, odnosno ne bi čekala narednu sedmicu i njegov povratak sa službenog puta iz Kine.