Sadržaj se učitava...

VIJESTI > BIH

15.05.2013. | PIŠE: Redakcija

Vlada Federacije BiH: Hitna sjednica sa 63 tačke

Vlada FBiH, shodno praksi, održala je još jednu hitnu sjednicu. Ovaj put, Vlada je hitno raspravljala o 63 tačke dnevnog reda, sa nizom podtački.Foto: DŽ. KRIJEŠTORAC

Između ostalog, Vlada FBiH zaključila je da će tražiti rješenje za isplatu penzija otpuštenim pripadnicima OSBiH, nakon što je jučer informisana o nemogućnosti isplate te vrste penzija, jer predsjednik FBiH koji je u pritvoru, nije potpisao Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, pa zbog toga ovaj akt nije ni stupio na snagu.

Vlada je utvrdila i nacrt zakona o gasu kojim se uređuje organizacija i funkcionisanje sektora prirodnog gasa, pravila i uslovi za obavljanje energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, planiranje i razvoj tržišta prirodnog gasa, regulisanje tržišta, razdvajanje djelatnosti, pristup treće strane sistemu za prirodni gas, izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih objekata, tehnička pravila, nadzor nad provođenjem zakona, srodni principi, procedure i vezana prava i obaveze fizičkih i pravnih lica, te druga pitanja od značaja za gasni sektor u FBiH.

Na današnjem hitnom zasjedanju, federalna Vlada je donijela i uredbu o Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH, kojom je predviđeno da se, pored djelokruga i osnova unutrašnje organizacije Generalnog sekretarijata Vlade FBiH, osniva i uređuje djelokrug Ureda premijera FBiH, kao posebne službe u sastavu Generalnog sekretarijata, te djelokrug zajedničkog ureda premijera i zamjenika premijera u Mostaru, kao detaširane organizacione jedinice Generalnog sekretarijata sa sjedištem u Mostaru i djelokrug ureda Vlade FBiH za distrikt Brčko.