Sadržaj se učitava...

VIJESTI > BIH

30.12.2013. | PIŠE: Asaf BEČIROVIĆ

Vlada Federacije BiH: Radna grupa za visoke plaće

Članovi Vlade FBiH su na sjednici održanoj u ponedjeljak odlučili da će od uprava i predstavnika državnog kapitala u preduzećima, u kojima Vlada nema većinsko vlasništvo, kao dioničar, zatražiti informaciju o visinama plaća i na osnovu kojih akata se one isplaćuju, a sve to povodom podataka Poreske uprave FBiH u kojima su objavljene enormno visoke plaće u javnom sektoru.Rok od 30 dana

- Kada je riječ o preduzećima s većinskim državnim kapitalom, formirana je radna grupa koja će sagledati rješenja iz važećeg zakona o plaćama u ovim privrednim društvima i predložiti izmjene, s ciljem uključivanja u zakon i brojnih agencija. Na čelu radne grupe je sekretarka Vlade Edita Kalajdžić, a čine je predstavnici federalnih ministarstava pravde, finansija, energije, rudarstva i industrije, koje je formalni predlagač, i ureda premijera. Rok za završetak ovog posla je 30 dana, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Donesena je i odluka o prihvatanju sporazuma o alokaciji duga od 104,8 miliona dolara za isporučeni, a neplaćeni prirodni gas BiH, u periodu 1991 - 1995. između vlada FBiH i RS-a.

- Vlada je utvrdila da se dug od 104,8 miliona dolara alocira na FBiH u iznosu od 53,89 miliona dolara i na RS od 50,91 milion. Data je saglasnost Vijeću ministara BiH da dug za isporučeni prirodni gas u pomenutom periodu riješi putem prebijanja sa potraživanjem koje država BiH ima prema Ruskoj Federaciji po osnovu klirinškog potraživanja u iznosu od 125,2 miliona dolara. Ova odluka stupit će na snagu kada i Vlada RS-a prihvati sporazum o alokaciji, kažu iz Vlade.

Utvrđen je nacrt zakona o osiguranju, koji jasnije regulira rad društava za osiguranje i uvodi efikasnije provođenje odredbi, zatim nacrt izmjena i dopuna Zakona o mjeriteljstvu. Usvojen je i izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz malezijske donacije i japanskih grantova za period od početka 2012. do kraja juna 2013.

- Ukupno plasirana sredstva u 18 mjeseci izvještajnog perioda iznose 11.845.514 KM, a otplaćena je 8.134.261 KM. Prema dostavljenoj informaciji za izvještajni period, saldo Protuvrijednosnog fonda na 30. juni 2013. godine iznosi 35.581.848,39 KM, dok su slobodna sredstva iznosila 9.003.756 KM. U ovom periodu odobreno je 240 kredita, od čega 67 poljoprivredi, 37 industriji i rudarstvu, 20 građevinarstvu, 44 trgovini, 10 kredita uslugama, turizmu i ugostiteljstvu, sedam transportu, skladištenju, PTT-u i komunikacijama, osam administraciji i drugim javnim uslugama, a ostatak kredita dodijeljen je drugim djelatnostima, kažu u Vladi FBiH.

Memorandum sa Mittalom


Federalna Vlada dala je saglasnost na memorandum o razumijevanju između Vlade FBiH i ArcelorMittala d.o.o. Zenica, kojim se uređuju uslovi međusobne saradnje u oblasti zaštite okoliša, po osnovu mjera iz okolišnih dozvola ArcelorMittala d.o.o. Zenica i izvještaja o radu komisije za praćenje realizacije plana prilagođavanja iz okolišnih dozvola. Memorandum će potpisati federalna ministrica okoliša i turizma, te generalni direktor i predsjednik NO ArcelorMittala d.o.o. Zenica.

Imenovana je i federalna komisija za procjenu štete od prirodnih i drugih nesreća, na period od četiri godine. Predsjednik ove komisije je Nervin Dacić, a Stipe Buljan, Jasenko Muharemagić, Dejan Vračić, Samir Serdarević, Šejla Fako i Damir Morić su članovi.