Sadržaj se učitava...

VIJESTI > INTERVJU

03.03.2013. | PIŠE: Merima BABIĆ

Povećan broj anomalija kod djece

Na našoj klinici smo prošle godine organizovali pet workshopova, gdje smo zajedno sa evropskim i svjetskim autoritetima iz oblasti dječije hirurgije operisali najteže pacijente iz cijele Bosne i Hercegovine.Foto: Amer Kajmović | Adnan Hadžimuratović

 • Na Klinici za dječiju hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo rađene su prve operacije primjenjujući najsavremeniju laparoskopsku metodu, uz minimalne rezove prilikom zahvata, koje su se do sada radile samo kod odraslih osoba. Dokle se stiglo sa primjenom takve metode?

- Laparoskopsko endoskopsko liječenje, odnosno tretman vura kod djece (anomalije na mokraćovodu) sada radimo rutinski, do sada smo operisali 16 djece. Ovaj put smo imali tu sreću da nam je neophodni defluks gel koji treba da indiciramo tokom operacije, donio prof. dr. Piter Drot, u sklopu naše saradnje sa IOM-om i švedskom bolnicom, čiji ljekari dolaze kod nas sa ovim profesorom na čelu. Zajednički smo tako operisali 16 djece. Defluksela nam je ostalo tako da ćemo sada u martu moći operisati još nekoliko pacijenata. Na Kliniku nam dolaze pacijenti iz cijele BiH, najviše ih je iz Federacije BiH i po nekoliko iz Republike Srpske. Također, planirali smo i edukaciju naših ljekara. Zajedno sa našim kolegama sa Hirurgije, koji rade laparoskopiju kod odraslih, u prošloj godini operisali smo nekoliko pacijenata tako da možemo kazati da je primjena takve metode kod nas praktično zaživjela. Od opreme smo u prošloj godini nabavili izuzetno kvalitetan laparoskopski stup i sada smo u fazi nabavke još dodatne opreme koja nam treba uz njega.

Ljekari iz Izmira

• Vaša klinika je posljednjih mjeseci organizovala nekoliko značajnih workshopova, gdje su vam gosti bili poznata ljekarska imena iz evropskih zemalja i van njih, kakva su vaša iskustva?

- Na našoj klinici smo prošle godine organizovali pet workshopova, gdje smo zajedno sa evropskim i svjetskim autoritetima iz oblasti dječije hirurgije operisali najteže pacijente iz cijele Bosne i Hercegovine. Jedan workshop smo organizovali u Mostaru zajedno sa Kliničkom bolnicom Mostar, gdje je prof. dr. Kvesić operisao naše pacijente. To je tradicionalni workshop iz dječije urologije koji oni organizuju svakog maja, kada dolaze svjetski autoriteti iz oblasti rekonstrukcije mokraćne cijevi kod djece i takve operacije smo radili zajedno.

Zatim smo u junu prošle godine organizovali operativne zahvate gdje smo rješavali anorektalne anomalije kod djece. Gost je bio prof. P. A. Dewan iz Australije i tada smo riješili 16 djece iz cijele Bosne i Hercegovine. Najviše ih je bilo iz FBiH, a bila su i dva pacijenta iz RS-a. Operisali smo djecu sa teškim i lakšim anorektalnim anomalijama u smislu atrozije anusa (poremećaja kada djeca nisu imala otvoren anus, nego se debelo crijevo završavalo ranije i praktično nisu mogla da žive).

Također, naša klinika ima kontinuiranu edukaciju sa razmjenom sa Dječijom bolnicom u Grazu, Kinder hirurgijom u Grazu. Naši doktori idu kontinuirano preko Centralnoevropskog programa razmjene univerzitetskih studija (CEEPUS) Klinike za dječiju hirurgiju KCUS-a i Medicinskog fakulteta u Sarajevu, koji se odvija preko Univerziteta u Sarajevu, a predavači nam dolaze i iz Novog Sada, Graza (Austrija) te iz Holandije.

• U prošloj godini potpisan je ugovor o saradnji između bolnice Dječije hirurgije u Izmiru i Instituta EGE Univerziteta i našeg Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Koliko će ova saradnja doprinijeti u liječenju naših malih pacijenata?

- U okviru ovog ugovora gosti su nam bili vrsni ljekari sa ove klinike prof. dr. Ibrahim Ulman i prof. dr. Ali Avanolu, gdje smo zajednički u sklopu Dana hipospadije operisali i onda rekonstruktivno rješavali anomalije mokraćne cijevi kod djece, što je veoma značajno u liječenju naših pacijenata. Upravo smo ovih dana sa prof. Ulmanom, koji nam je došao u drugom navratu, radili također neke urološke slučajeve, dakle operisali djecu koja imaju te probleme iz urologije. Želim da vam kažem da radimo najkomplikovanije i najteže slučajeve koji su jako rijetki. Nedavno, čim je prof. Ulman došao avionom u Sarajevo, odmah smo išli u salu i radili operativni zahvat ekstrofije mokraćne bešike. Riječ je anomaliji kada je mokraćna bešika kod djeteta otvorena na prednjem trbušnom zidu. Ovakva anomalija javlja se kod jednog od 50.000 do 100.000 živorođene djece, što znači da je vrlo rijedak slučaj koji se ovdje desio. Dijete, odnosno beba, bilo je iz Tešnja, rodilo se u Zenici, prebačeno je u Sarajevo i drugi dan po rođenju je operisano. Također, u sklopu ovog izmirskog ugovora napravili smo konekciju gdje će naši ljekari odlaziti u Izmir na ovu kliniku na usavršavanje. Tako je nedavno i naša doktorica Azra Halimić, mladi specijalista, bila u Izmiru i time počinje naša saradnja. Profesori iz Izmira su bili ovdje, ponovo će dolaziti, a sljedeći korak jeste da naš ljekar ode tamo. Biće to trajna saradnja u okviru ugovora tzv. sarajevsko-izmirski dani kada će naši ljekari ići tamo, a ljekari iz Izmira dolaziti kod nas.

• Na vašoj klinici urađena su i dva veoma interesantna slučaja gdje ste operisali dva velika tumora kod djece?

- Prof. dr. Hugo Heij, stručnjak iz Holandije, dolazio nam je i zajednički smo radili operaciju tumora i još jednog tumora bubrega. To je također bilo u okviru workshopa, zahvaljujući prof. dr. Senaidu Sivri, koji je sa naših prostora, napravili smo konekciju sa amsterdamskom bolnicom sa dječijom hirurgijom. Tako će naši pacijenti moći ići tamo na liječenje, kao i naši doktori na usavršavanje, ali će i njihovi doktori dolaziti ovdje.

Nova procedura

• Na Klinici za dječiju hirurgiju od prošle godine uveli ste još jednu novu proceduru - ureterostomiju (kateterizaciju), o čemu se radi?

- Ova procedura predstavlja odvođenje mokraće iz uretera kroz hirurški načinjen otvor na trbušnoj stijenci. Izvodi se zbog isključenja oboljelog ili ozlijeđenog mokraćnog mjehura. Gost nam je bio i mr. dr. Predrag Ilić, doktor sa Instituta za majku i dijete iz Beograda, i zajednički smo radili takve operativne zahvate na anomalijama kod dva pacijenta. Moram naglasiti da je izuzetno značajno organizovanje ovakvih workshopova gdje se rade teški operativni zahvati kod djece jer imamo dužnost da pomognemo našim najmlađim pacijentima i to pacijentima kod kojih su izuzetno rijetke takve anomalije. Svugdje u svijetu postoje centri za pojedina oboljenja. Naš zdravstveni sistem, nažalost, nije tako organizovan da postoji centar za pojedina oboljenja, nego se mi organizujemo tako što preko naših udruženja, konkretno u ovom slučaju Udruženja dječijih hirurga, i preko klinika dogovaramo posjetu vrsnih stručnjaka iz regiona.

• U postratnom periodu u velikom broju su se javljale anomalije kod beba za koje se i ne zna kako nastaju. Napominjali ste da bi trebalo napraviti ozbiljnu studiju o tome pa otkriti uzroke. Da li postoji takva studija?

- Nažalost, još nemamo takav registar na nivou države. Mi smo na Klinici počeli da vodimo registar ovih naših anomalija u posljednjoj godini i anomalija koje su uočene kod djece. Imamo podatke sa naše klinike, gdje vidimo da je taj broj nešto povećan. Ali, da bi se govorilo o tome da li je povećan broj anomalija, trebalo bi napraviti, rekao sam i prošli put, ozbiljnu studiju. Međutim, ona još nije napravljena na nivou cijele države. Naše je zdravstvo podijeljeno, tako imamo entitetsko, federalno i Ministarstvo zdravstva RS-a, ali bi trebao postojati registar na nivou cijele dječije hirurgije. Pokušaćemo preko Udruženja dječijih hirurga da vidimo da li možemo da napravimo jednu ozbiljnu studiju koja će dati prave pokazatelje da li je povećan broj tih anomalija ili nije. Ovako, kako mi vidimo po našim pokazateljima, jeste, ali moramo imati ozbiljnu studiju.

• Šta je uzrok takvih anomalija?

- Teško je to reći. Možda je i način života porodilja, možda su ratna dejstva koja su bila na našem prostoru. Vi vidite da je povećan broj tumora i kod odraslih, a ne samo kod djece. Vrlo je teško odgovoriti na to pitanje, trebalo bi napraviti jednu ozbiljnu studiju. Kažem, možda je način života, možda je ishrana trudnica, svašta može da utiče na to da se te anomalije povećaju.

Regionalna saradnja

• Kakva je saradnja u regionu sa ljekarima iz ove medicinske grane?

- Već sam rekao da imamo saradnju sa Institutom za majku i dijete u Beogradu i dr. mr. Predragom Ilićem, koji nam dolazi ovdje, a i naši ljekari specijalizanti će sada ići tamo na edukaciju. Također smo preko Udruženja dječijih hirurga sklopili i ugovor sa Dječijom bolnicom u Zagrebu. Naša dvojica kolega već su išla tamo na usavršavanje, a sada očekujemo dolazak jednog kolege iz Zagreba koji će ovdje zajedno sa nama raditi. Isto tako smo napravili ugovor o saradnji sa Udruženjem dječijih hirurga Hrvatske i naši će ljekari ići u bolnicu u Klajićevoj ulici u Zagrebu koja je centar za dječiju hirurgiju u Hrvatskoj.