Sadržaj se učitava...

VIJESTI > SARAJEVO

16.06.2013. | PIŠE: Eldina ZOLJ - BALENOVIĆ

Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu: Zavidan broj zainteresiranih kandidata

Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu posljednjih nekoliko godina prezentuje svoj rad u srednjim školama širom BiH. Na taj način se pruža mogućnost učenicima da se upoznaju sa studijskim programima i kompetentnostima svih pet studija.Rang-lista

- Na takvim susretima smo primijetili veliku zainteresovanost učenika za Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu. Na osnovu dosadašnjih iskustava, možemo sa sigurnošću potvrditi da imamo zavidan broj zainteresovanih kandidata za upis na naš fakultet, kaže Amra Mačak - Hadžiomerović, portparol Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu.

Na fakultetu postoje studiji fizikalne terapije, laboratorijskih tehnologija, radioloških tehnologija, zdravlja i ekologije, zdravstvene njege i terapije.

- Prilikom upisa na Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu polagat će se prijemni ispit u formi testa iz fizike, hemije i biologije. Prijemni ispit je eliminatoran, a na osnovu uspjeha iz srednje škole i rezultata prijemnog ispita, formirat će se rang-lista primljenih kandidata. Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata na pojedine studije, organizirat će se drugi upisni rok. Studijski programi Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije, te samim tim su znanja i vještine naših studenata približno jednaki znanju studenata sa drugih međunarodnih univerziteta. Potpisivanjem ugovora sa fakultetima u regiji, kao i sa fakultetima iz Evrope, načelno se otvara mogućnost razmjene studenata i nastavka studiranja naših studenata, ističe Mačak - Hadžiomerović.

Bolonjski proces

Bolonjski proces je u potpunosti implementiran na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu. Ove godine završava prva generacija studenata prvog ciklusa koji studiraju u skladu sa principima Bolonjske deklaracije. Akademske 2013/14. počinje drugi, a godinu poslije i treći ciklus.