Sadržaj se učitava...

VIJESTI > SARAJEVO

10.07.2013. | PIŠE: Eldina ZOLJ - BALENOVIĆ

Sarajevo se spaja s koridorom 5c

Semir Efendić, načelnik Općine Novi Grad, i Filip Vujeva, direktor JP Ceste Federacije BiH, potpisali su danas posljednje rješenje o eksproprijaciji nekretnina na dionici sarajevske zaobilaznice, čime je omogućeno da se koridor 5c spoji sa Sarajevom.- Sedam godina se radilo na eksproprijaciji 11 kilometara. Žao mi je i što su neka od rješenja morala biti potpisana po službenoj dužnosti, jer se nije postigla saglasnost sa vlasnicima zemljišta, ali je Općina rješenja donijela i Vlada FBiH može donijeti odluku o ulasku u posjed. Naravno, sudski proces će se voditi i on će odrediti visinu naknade za one kojima se nekretnine izuzimaju. Ali, evo, mi smo ovaj dio posla završili i ja sam veoma zadovoljan, kazao je nakon potpisivanja Efendić.

Četiri LOT-a

Proces eksproprijacije na ovom dijelu trase koridora 5c koji prolazi kroz općinu Novi Grad podijeljen je u četiri LOT-a. LOT 1 se odnosi na dionicu Vogošća - Butile, LOT 2A Butile - Briješće, LOT 2B Briješće - Stup i LOT 3 na naselje Bojnik.
Vujeva je istakao da potpisivanjem rješenja JP Ceste FBiH može krenuti s radovima na cijelom potezu LOT-a 2A. Planirani rok za posljednju fazu radova je 31. januar 2014. godine, a naglasio je da će danas početi izgradnja kružnog toka u Briješću.

- Čim se steknu uvjeti da mi konačno možemo aplicirati za građevinsku dozvolu, odnosno da možemo na cijelom potezu LOT-a 2A započeti sa građevinskim radovima, krenut ćemo u ofanzivu kako bi se konačno ovaj projekat priveo kraju u rokovima koji su već ranije najavljivani, a to je 31. januar 2014. godine. Prvi LOT je već gotov. Radi se na otklanjanju sitnica koje je evidentirao nadzorni inženjer i pitanje je dana kada ćemo izvršiti primopredaju LOT-a 1. LOT 3 je pripao Autocestama, objasnio je Vujeva.

Vijadukt Briješće

I izgradnja kružnog toka u Briješću počinje sa potpisivanjem ovog ugovora, zahvaljujući angažmanu Efendića i službi uključenih u ovaj dio posla. Već se nazire konstrukcija vijadukta Briješće, koji će se protezati u dužini od 720 metara.

- Izgrađeni su stubovi u dužini 300 metara, za što su Ceste FBiH imale dozvolu Općine Novi Grad. Sporazumom o eksproprijaciji stekli su se uvjeti za dobijanje kompletne građevinske dozvole za cijeli projekt vijadukta Briješće, koji podrazumijeva vijadukt, ulazno-silazne rampe, te kružni tok i spoj sa dionicom 2B, dodao je Vujeva.

Vijadukt Briješće trebao bi biti gotov do 31. januara 2014, a Stupska petlja, koja se također radi, do jula 2013. godine. U svakom slučaju, uskoro će ulaz i izlaz iz Sarajeva dobiti novo ruho.

Tranzitni saobraćaj

- Na lokalitetu gdje završava LOT 2B sarajevske zaobilaznice nastavlja Direkcija za ceste KS-a sa Stupskom petljom. Poboljšanje će se postići kompletiranjem sarajevske zaobilaznice. Riječ je o završetku vijadukta iznad kružnog toka u Briješću i njegovom spajanju sa Ulicom Safeta Zajke. Tek tada će se na ovom dijelu kompletirati sarajevska zaobilaznica, naglasio je Adem Zolj, direktor Direkcije za ceste KS-a, i dodao kako ostaje još i LOT 3 sarajevske obilaznice koji treba da se gradi, a to je od Butila prema Vlakovu i od Vlakova spoj do Mostarskog raskršća.

Taj LOT 3 je veoma značajan. Prema mišljenju Zolja, trebao se i prije graditi, jer bi se izgradnjom LOT-a 3 omogućilo da tranzitni saobraćaj uopće ne ulazi u Sarajevo.