Sadržaj se učitava...

VIJESTI > SARAJEVO

18.03.2013. | PIŠE: Safet HUREMOVIĆ

ZOI '84: Hasanefendić smijenjen zbog prevelikog zaduženja

Na sjednici Nadzornog odbora KJP ZOI '84 koja je održana danas Salko Hasanefendić razriješen je dužnosti direktora pomenutog preduzeća. Tako je potvrđeno pisanje Oslobođenja koje je u nekoliko navrata izvještavalo o neregularnostima koje su se odvijale u KJP ZOI '84, a neke od njih su i nedozvoljeno zapošljavanje, trošenje novca...Poslovni gubitak

Kako je istaknuto u obrazloženju, Nadzorni odbor nije usvojio Izvještaj o finansijskom poslovanju ostvarenom u periodu januar-decembar 2012. iz više razloga, a između ostalog i zbog primanja uposlenika mimo važećeg akta, odnosno Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta KJP ZOI '84, te zbog dovođenja preduzeća u nelikvidno poslovanje stvaranjem obaveza bez osiguranja dugoročnih izvora finansiranja.

Odlukom Skupštine preduzeća o neusvajanju godišnjeg izvještaja KJP ZOI '84 za 2012. godinu, koji uključuje Izvještaj o finansijskom rezultatu poslovanja ostvarenom u periodu januar-decembar 2012.godine, Izvještaj vanjskog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja na dan 31.12.2012.godine, Izvještaj o radu Nadzornog odbora u 2012. godini, Izvještaj o radu Odbora za reviziju u 2012. godini, zauzet je stav da su razlozi neusvajanja Izvještaja sadržani pored razloga koje je naveo Nadzorni odbor u svojoj odluci, još i poslovni gubitak u iznosu od 2.262.966,00 KM.

Pogrešno vođenje

Pomenuti gubitak okarakterisan je kao rezultat pogrešnog vođenja poslovne politike, kako u propuštenim prilikama za povećanje prihoda, tako i lošim upravljanjem rashodima poslovanja.

Zakonom o privrednim društvima u Federaciji BiH i Statutom preduzeća određeno je da Nadzornom odboru i Upravi preduzeća prestaje mandat ukoliko Skupština preduzeća iz opravdanih razloga ne prihvati izvještaj o poslovanju preduzeća.