loader_50x90
loader_50x90
logo
Rubrika: Muzika
Avdo Smailović: Kompozitor velikog opusa i još većeg srca
još 25 min. čitanja
petak, 13. Oktobar 2017.

Avdo Smailović: Kompozitor velikog opusa i još većeg srca

Amer Kajmović/Oslobođenje / Skup je izazvao zanimanje stručnjaka i studenata/Amer Kajmović

Jedan od najvećih muzičkih stvaralaca koje je Bosna i Hercegovina iznjedrila, imao bi, da je još sa nama, proslavio bi ravno stoti rođendan ove godine. Avdo Smailović je bio sjajan kompozitor čije ime sada nose škole, ulice, a njegovo lice je i na poštanskoj markici. Rijetki se mogu podičiti time.

U njegovu čast, na Muzičkoj akademiji u sarajevu je organizovan jednodnevni naučni skup koji je ponudio mnoštvo detalja iz Smailovićevog života, ali i naučni pogled na njegovo stvaralaštvo i viziju koja je obogatila živote mnogih koji su ga poznavali, ali i šire publike. 

- Mi se već neko vrijeme trudimo da kroz prigodan program istaknemo imena koja su obilježila našu muziku, a gdje ćete prigodnijeg trenutka da proslavimo ime ovako značajnog umjetnika od stote godišnjice njegovog rođenja, retorički je upitao prisutne dekan Muzičke akademije Senad Kazić.

image
Amer Kajmović/Oslobođenje Vildana Repše, kćerka Avde Smailovića/Amer Kajmović

Naučni skup je inače bio koncipiran iz dva dijela - u prvom su oni koji su Smailovića poznavali najbolje govorili o njegovom životu i liku ovog dobrog čovjeka općenito, dok je drugi segment bio posvećen naučnom aspektu njegovog stvaranja. 

- Moj otac je dolazio iz siromašne porodice, ali ga to nije spriječilo da teži velikim stvarima u životu, niti se susprezao zbog toga. Uprkos neprilikama, on je uvijek bio ugodan i prijatan sagovornik, koji nas je odgojio u jednim jasnim manirima a da nam nikada nije nedostajala njegova bliskost, kazala je na otvaranju Vildana Repše, kćerka Avde Smailovića, inače akademska violinistica koja živi i radi u Ljubljani. Ona je ponudila i nekoliko crtica iz svakodnevnog života sa ocem i unutar porodice Smailović, koje obiluju toplinom i radošću jednog skladnog doma.

- Sjećam se da je uvijek pomagao nemoćnima, i koji su tražili i koji nisu, a jedne prilike je kući donio malo mače. Objasnio nam je da se svijet okupio i gledao u tek rođene mačiće a niko nije ništa želio uraditi. On je uzeo jedno i kazao, "hajde, svi po jedno, ni ja ne znam šta će mi žena reći kad ga donesem kući". A kada je došao kući, mama je onako poluljutito rekla, "ja već imam četiri mačića", aludirajući na nas, djecu. Na kraju se ona najviše brinula o njemu, naravno, ispričala je Repše.

Na Smailovićevu karijeru osvrnuli su se mnogi muzički stručnjaci jučer, kao što su kompozitorka Rada Nuić i muzička urednica Maja Baralić Materne, koje su također donijeli dio retrospektive kompozitorovog lika i djela, ali iz malo drugačije perspektive.

U drugom dijelu uslijedile su naučne sesije koje su sagledale Smailovićev život iz historijskog, društvenog i sociološkog konteksta. Profesor Ivan Čavlović je naglasio da je Smailović bio vrlo inspirisan narodnim melosom.

- Doduše, govorio je da su njegova djela uvijek nečim inspirisana, makar i nekom čisto muzičkom idejom, nekim prirodnim motivom, napjevom, događajem i slično. Zato svoju muziku upućuje ad hominem, neqo muzici samoj. U početku stvaranja intenzivno koristi narodni melos, a nakon ulaženja u tajne kompozicijske tehnike pokušava ostvariti sintezu narodnog i akademskog izraza, prvenstveno pod utjecajem Škerjančeve kompozitorske škole, kazao je između ostalog Čavlović.

Docentica na Muzičkoj akademiji Lana Paćuka osvrnula se na uticaj društvenih prilika na stvaralaštvo Avde Smailovića.

- Govor o društveno-sociološkim diskursima lika i djela Avde Smailovića predstavija univerzalnu priču o muzičkom stvaralaštvu Bosne i Hercegovine. Na primjeru Smailoviće može se sagledati kako i na koji način su društvene, političke i sociološke okolnosti oblikovale opuse kmpozitorskih bardova ovih prostora, all i koji su bili putevi sazrijevanja njihovih opusa, rekla je Paćuka. 

image
Amer Kajmović/Oslobođenje Skup je izazvao zanimanje stručnjaka i studenata/Amer Kajmović

Merima Čaušević, profesorica sa Pedagoškog fakulteta u Sarajevu, govorila je o Smailovićevom putu do zvanja profesora.

- Avdo Smajlović zauzima nesumnjivo značajno kompzitorsko mjesto u bh. historiji muzike. Jedinstven razvojni put doveo ga je do mjesta priznatog kompozitora  čija se djela analiziraju, izučavaju izvode, bez značajnijeg uvida u njegov pedagoški rad i utjecaj. Smailovićevo iskustvo autodidakta na trnovitom putu obrazovanja u muzici dalo je poseban kvalitet njegovom kasnijem djelovanju na polju edukacije mladih, naglasila je Čaušević.

Muzička zaostavština Smailovića bila je inspiracija za obraćanje docentice Amre Bosnić, koja se fokusirala na simfonijsku svitu "Podigman" i "Metamorfoze za klavir".

- Stalna odrednica djela u kompozitorovom opusu je pluralnost kompozicionih stilova i tehnika, kojima je organiziran materijal stilski raznovrsne provenijencije, s nezaobilaznim prizvukom folklora ili socrealistički svedene tematike, perkusivnom ulogom masivnih akordskih struktura i dominacijom limenog dijela duvačkog orskestra u simfonijskoj partituri, istakla je Bosnić.