loader_50x90
loader_50x90
logo
Rubrika: BiH
Parlamentarci nisu koristili Dušankin recept
još 25 min. čitanja
nedjelja
20. Avgust 2017.

Parlamentarci nisu koristili Dušankin recept

Iako nije bilo aktiviranja radnopravnog statusa jedan dan nakon isplate otpremnine, i dalje je otvoreno pitanje postupanja u ovim slučajevima, kažu revizori
Parlamentarci nisu koristili Dušankin recept
/ARHIV OSLOBOĐENJA

Ured za reviziju institucija BiH objavio je izvještaj o finansijskoj reviziji najvišeg zakonodavnog tijela Parlamentarne skupštine BiH za prošlu godinu. Revizija smatra da bi plaće, naknade i ostala materijalna prava zastupnika i izaslanika trebali biti regulirani na jasan i transparentan način, donošenjem posebnog zakona.

- U 2016. godini nismo uočili bilo kakve aktivnosti o ovome pitanju, navodi se u izvještaju.

Kada je u pitanju otpremnina zbog odlaska u mirovinu, zastupnik i izaslanik koji ostvaruje prava iz radnog odnosa u PSBiH ima pravo na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu u visini svojih šest ostvarenih neto plaća isplaćenih u prethodnih šest mjeseci ili šest prosječnih mjesečnih neto plaća iz prethodne godine u BiH, ukoliko je to za njega povoljnije. U prošloj godini isplaćene su dvije otpremnine u ukupnom iznosu od 33.600 KM, od kojih se jedna odnosi na isplatu otpremnine u maju 2016. za zastupnika PSBiH u iznosu od 28.141,80 KM. Navedena osoba nije ponovno aktivirala status zastupnika u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Isplata druge otpremnine u iznosu od 5.458,02 KM odnosi se na otpremninu uposlenika koji je nakon isplaćene otpremnine uposlen putem ugovora o djelu na radnom mjestu finansijski savjetnik, za koje se u 9. i 10. mjesecu izdvajao mjesečni iznos od 1.000 KM.

- Iako u 2016. nismo imali slučaj ponovnog aktiviranja radnopravnog statusa zastupnika i izaslanika, i to jedan dan nakon isplate otpremnine, i dalje ostaje otvoreno pitanje postupanja u ovakvim slučajevima. Stoga i dalje smatramo kako bi se trebala preispitati praksa gdje se vrši isplata otpremnine za odlazak u mirovinu, a potom, nakon jednodnevnog prekida radnog odnosa, nastavlja aktivnost umirovljene osobe na dotadašnjim poslovima. Zajednička komisija za administrativne poslove je donijela zaključak kojim se zahtijeva od Vijeća ministara BiH da preispita zakonske odredbe te iznađe zakonsko rješenje, napisala je revizija.