loader_50x90
loader_50x90
logo
Rubrika: BiH
Penzionisanje 44 radnika konfekcije Borac
još 25 min. čitanja
četvrtak
10. Avgust 2017.

Penzionisanje 44 radnika konfekcije Borac

Za ovu namjenu Vlada FBiH je izdvojila 182.209 KM
Penzionisanje 44 radnika konfekcije Borac
Konfekcija Borac/
Vlada Federacije BiH je na jučer održanoj sjednici odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, deponovanih na transakcijskom računu posebnog fonda ove banke, budu izdvojene 182.209,32 KM. Iznos je namijenjen za uplatu doprinosa za PIO, zdravstveno i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za radnike Konfekcije Borac d.d. Travnik koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a to pravo ne mogu ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa. Na spisku su 44 radnika.

Vlada je usvojila i informaciju federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi s prodajom udjela privrednog društva KTK Visoko d.d. Visoko u vlasništvu trafostanice 110/35/10 kV. U informaciji je navedeno da je KTK sa Elektroprenosom Sarajevo još 2. juna 1972. sklopio Ugovor o međusobnim odnosima u eksploataciji trafostanice, kojim je utvrđeno da su troškovi izgradnje objekta bili 6.300.000 dinara. Od tog iznosa je Elektroprenos uplatio 2.100.000 dinara, a KTK 4.200.000 dinara. KTK Visoko se, s ciljem izmirenja dugovanja za električnu energiju, obratio Elektroprenosu BiH ponudom da dio duga izmiri prodajom u udjelu trafostanice.

Vlada FBiH je usvojila i informaciju u vezi sa otpisom kamata na komisioni kredit privrednog društva KTK Visoko.