loader_50x90
loader_50x90
logo
Rubrika: BiH
Potpisivanje kolektivnog ugovora  za državne službenike u FBiH
još 25 min. čitanja
nedjelja
18. Februar 2018.

Potpisivanje kolektivnog ugovora  za državne službenike u FBiH

Krajem prošle godine potpisan je po drugi put Kolektivni ugovor za podru?je rudarstva, a u toku su pregovori za zaklju?ivanje tih ugovora za djelatnosti energetike i poštanskog saobra?aja
Potpisivanje kolektivnog ugovora  za državne službenike u FBiH
/ARHIVA

Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH bit ?e potpisan sutra u prostorijama Federalnog ministarstva pravde u Sarajevu.

Kolektivni ugovor ?e, uime Vlade FBiH, potpisati federalni ministar pravde Mato Jozi? i ovlašteni predstavnici sedam kantona koji su do sada usvojili ovaj ugovor (Sarajevski, Unsko-sanski, Zeni?ko-dobojski, Hercegova?ko-neretvanski, Posavski, Srednjobosanski i Bosansko-podrinjski), te predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika FBiH Samir Kurtovi?.

Kako je saop?eno iz Ureda za odnose s javnoš?u Vlade FBiH, rije? je o drugom kolektivnom ugovoru kojeg sadašnja Vlada FBiH potpisuje za to podru?je djelatnosti, a koji obuhvata oko 40.000 uposlenih u javnoj upravi FBiH s op?inskog, kantonalnog i federalnog nivoa, prenosi Fena.

Federalna vlada je na 104. hitnoj sjednici održanoj 15. februara dala saglasnost na Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH kojeg su utvrdili pregovara?ki timovi Vlade FBiH i Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Krajem prošle godine potpisan je po drugi put Kolektivni ugovor za podru?je rudarstva, a u toku su pregovori za zaklju?ivanje tih ugovora za djelatnosti energetike i poštanskog saobra?aja.