loader_50x90
loader_50x90
logo
Rubrika: BiH
Train the Trainer program za policiju FBiH urodio plodom
još 25 min. čitanja
petak
28. Juli 2017.

Train the Trainer program za policiju FBiH urodio plodom

Obučeni policijski službenici sada prenose svoja znanja i iskustva na druge kolege
Train the Trainer program za policiju FBiH urodio plodom
Train the Trainer program proveo je Sarajevski otvoreni centar u suradnji sa Misijom OSCE u BiH
Nakon što je prošle godine uspješno završen Train the Trainer program za policijske službenike kantonalnih MUP-ova i predstavnike Policijske akademije FBiH, ove godine svaki kantonalni MUP treba da provede edukacije o zločinu iz mržnje. Pomenute edukacije trebaju provesti u sklopu svojih permanentnih obuka ili edukacija koje su obavezne za svakog/u policijskog službenika jednog MUP-a. Sarajevski otvoreni centar je sa svakim MUP-om posebno zagovarao i vršio konstantan pritisak da se modul o zločinu iz mržnje uvrsti u program obaveznih edukacija u čemu smo na našu veliku radost i uspjeli. 

Ovih dana smo u kontaktu sa svim kantonalnim MUP-ovima da čujemo kako stvari napreduju. Ono što smo saznali/e je da su neki od MUP-ova već proveli edukacije o zločinu iz mržnje, neki ih provode trenutno, a neki će ih provesti do kraja 2017. godine. Dakle, na redovnim i obaveznim temama za educiranje policijskih službenika/ca FBiH svaki kantonalni MUP je uključio i modul o zločinu iz mržnje.

Policijski službenici koje smo prošle godine obučili u sklopu Train the Trainer programa sada prenose svoja znanja i iskustva na druge kolege. Na ovaj način kroz institucionalno prenošenje znanja svi/e policijski službenici na području FBiH će proći edukacije o zločinu iz mržnje.

Kantonalni MUP-ovi koji ove godine provode i koji će do kraja godine provoditi obuke su: MUP Unsko-sanskog kantona, MUP Posavskog kantona, MUP Tuzlanskog kantona, MUP Zeničko-dobojskog kantona, MUP Bosansko-podrinjskog kantona, MUP Srednjobosanskog kantona, MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona, MUP Zapadno-hercegovačkog kantona, MUP Kantona 10.

MUP Kantona Sarajevo je u toku 2014. godine u sklopu permanetne obuke uključio i proveo modul o zločinu iz mržnje, te iz tog razloga MUP KS prošle godine nije bio uključen u cijeli proces.

Inače, Train the Trainer program u toku 2016. godine je proveo Sarajevski otvoreni centar u suradnji sa Misijom OSCE u BiH.