loader_50x90
loader_50x90
logo
Rubrika: BiH
Tranzicija od visokog obrazovanja do tržišta rada
još 25 min. čitanja
nedjelja
21. Januar 2018.

Tranzicija od visokog obrazovanja do tržišta rada

U sklopu projekta TRANS2Work razvijen je i uspostavljen Ured za podršku studentima pri Univerzitetu u Sarajevu, a dodatna mu je funkcija podrška studentima s invaliditetom
Tranzicija od visokog obrazovanja do tržišta rada
Ured za podršku studentima pri UNSA trenutno se nalazi na Filozofski fakultetu/Amer Kajmović

Razvili smo suradnju s Fondom za rehabilitaciju i zapošljavanje, Udruženjem poslodavaca...

U fokusu projekta TRANS2Work je podrška studentima sa invaliditetom, a diseminacija informacija od izuzetnog je značaja pa je tako nedavno na Univerzitetu u Sarajevu održana radionica “Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori” s ciljem predstavljanja projekta poslodavcima, studentima, akademskom osoblju, odnosno razmatranja mogućnosti povezivanja visokoškolskog obrazovanja i tržišta rada.

Razmjena sa susjedima

Merima Zukić, viša asistentica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta i članica projektnog tima ovog projekta koji se realizira na UNSA, pojašnjava da su u sklopu njega uspjeli razviti i uspostaviti Ured za podršku studentima pri Univerzitetu “i jedna dodatna funkcija u okviru tog ureda je podrška studentima sa invaliditetom. Radi se sa studentima na njihovom osnaživanju kako u smislu generičkih kompetencija vezanih za bilo koji posao, tako i do različitih vještina samozastupanja i generalno osnaživanja za prezentiranje sebe, kako bi se bolje snašli na tržištu rada”, kao i da ono što rade je i intenzivna komunikacija s poslodavcima.

“Nadamo se da otvaranjem tih kanala komunikacije možemo postići nešto dugoročno”, kaže Zukić.

Saznat ćemo da u sklopu ovog projekta (realizira se u sklopu Erasmus+ programa EU) planiraju praksu (program razmjene), pa će je tako bh. studenti obavljati na univerzitetima u Srbiji i Crnoj Gori i obrnuto.

Dakle, radi se o međudržavnoj razmjeni, a u animiranju poslodavaca u BiH uključen je Profil Managment Consulting (agencija za consulting u zapošljavanju, uz UNSA bila i organizator radionice).

Doktorica pedagoških nauka i asistentica na Medicinskom fakultetu u Foči i na Filozofiji Ranka Perućica, u ime projektnog tima Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kazat će da su kroz sve organizirane info-dane i okrugle stolove došli do jako dobre suradnje sa studentima s invaliditetom: “Ono što smo primijetili jeste da su oni jako ambiciozni, zainteresovani za sve aktivnosti koje smo im ponudili”, a izuzetan interes su pokazali za odlazak na dvomjesečnu praksu u susjedne zemlje.

Saznati još više

Haris Čerkez je student završne godine master-studija na Ekonomskom fakultetu UNSA i na određeno vrijeme radi u računovodstvenoj agenciji (primljen na godinu i pred njim su još četiri mjeseca), kaže da “pošto sam ranije bio na ovom projektu, želio bih još upoznati šta nudi”. Primljen je na osnovu javnog poziva Fonda, koji je bio i prezentiran na radionici.