loader_50x90
loader_50x90
logo
Rubrika: Berze
Promet na Banjalučkoj berzi 93.297 KM
još 25 min. čitanja
srijeda
14. Februar 2018.

Promet na Banjalučkoj berzi 93.297 KM

Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova, trgovalo se u iznosu od 49.098,79 KM
Promet na Banjalučkoj berzi 93.297 KM
Promet sa obveznicama na trgovanju iznosio je 34.198,06 KM

Na jučerašnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 93.297,09 KM, kroz 44 transakcija. Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje, trgovalo se u iznosu od 225 KM, po prosječnoj cijeni od 0,225 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -17,88 posto. Ukupan promet sa obveznicama na trgovanju iznosio je 34.198,06 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama MKD Credis a.d. Banja Luka u vrijednosti od 30.000 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene. Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova, trgovalo se u iznosu od 49.098,79 KM, po prosječnoj cijeni od 0,072 KM, što predstavlja rast cijene za 5,88 posto. Udjeli/akcije 2 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova (5,88%), i ovim fondom trgovalo se po prosječnoj cijeni od 0,072 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rafinerija nafte Brod a.d. Brod akcijama, trgovalo se u iznosu od 513,95 KM, po prosječnoj cijeni od 0,014 KM.

Na jučerašnjem trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Republika Srpska - izmirenje ratne štete 11, ukupne vrijednosti 6.583,75 KM.