loader_50x90
loader_50x90
logo
Favorizuje li novi zakon željeznice
još 25 min. čitanja
srijeda
10. Januar 2018.

Favorizuje li novi zakon željeznice

Prijedlog zakona o prevozu opasnih materija FBiH već šest godina čeka da Terminali FBiH postanu operativni
Favorizuje li novi zakon željeznice
U Prijedlogu se navodi obaveza istovara robe u terminale

Eko-taksama bi se favorizirao transport naftnih derivata željeznicom i izbjegli bi se konvoji autocisterni na putevima, kazao je Zalihić

Priprema novog Prijedloga zakona o prevozu opasnih materija je u proceduri, a već sada se vidi da bi taj zakon mogao pokrenuti mnoga otvorena pitanja, kao što su neusklađenost zakona sa Zakonom o konkurenciji i Zakonom o naftnim derivatima, pitanje imaju li Željeznice u Federaciji zaista kapacitet, pouzdanost i sigurnost da prevezu sve količine opasnih materija.

Taksa

Prema ovom zakonu, insistira se na prevozu opasnih materija željeznicom, a za sve preko 80 km prevoza bi se plaćala ekološka taksa, što bi u konačnici moglo značiti i dodatno blago povećanje cijene goriva.

- Radi zaštite života i zdravlja ljudi, životne sredine, materijalnih dobara i sigurnosti saobraćaja, prevoz opasne materije klase 2. i 3. na teritoriji Federacije do rafinerije i terminala naftnih derivata može se vršiti vodenim prevozom, cjevovodima, željeznicom i cestovnim saobraćajem uz plaćanje sigurnosne ekološke takse, koja će biti definisana posebnim podzakonskim aktom. Od terminala naftnih derivata ili rafinerije do krajnjih korisnika (benzinska stanica i drugih) transport će se vršiti cestovnim saobraćajem bez plaćanja sigurnosne ekološke takse na udaljenosti do 80 km, a za veće udaljenosti naknade će se vršiti u skladu sa podzakonskim aktom, stoji u članu 5. prijedloga ovog zakona čiji je predlagač federalno Ministarstvo unutrašnjih poslova. Stav Željeznica FBiH nismo uspjeli dobiti.

U Prijedlogu novog zakona navodi se i obaveza istovara robe u terminale, pa se opravdano postavlja pitanje da li su terminali sposobni da to iznesu i kako se to namjerava izvesti imajući u vidu činjenicu da terminali nisu operativni.

Neplaćanje

- Prijedlog zakona o prevozu opasnih materija FBiH već šest godina čeka da Terminali Federacije (OTF) postanu operativni, kako bi isti eko-taksama favorizirao transport naftnih derivata željeznicom i tako se izbjegli konvoji autocisterni na našim putevima, a željeznice bi zarađivale potrebna sredstva, kazao nam je Sadin Zalihić iz Terminala Federacije i član radne grupe za izradu ovog zakona.

Ukazao je Zalihić i na teško stanje u Terminalima, te dodao kako za korištenje milionske imovine terminala u Pločama (NTF), koja je vlasništvo građana FBiH, za proteklih 20 godina ništa nije plaćano. Naime, po zakonu, Federalne rezerve naftnih derivata mogu biti samo na teritoriji FBiH, a do sada 90 posto od ukupnih investicionih ulaganja OTF-a je dato u drugu državu, tj. NTF Ploče, zavisno društvo OTF-a, za koje ne važi Zakon o javnim nabavkama BiH.