loader_50x90
loader_50x90
logo
Strateškim planom ruralnog razvoja do IPA sredstava
još 25 min. čitanja
četvrtak
3. Avgust 2017.

Strateškim planom ruralnog razvoja do IPA sredstava

U postojećem IPA paketu postoji negdje oko 200 miliona KM koje bi mogle s aktiviranjem ovog dokumenta da budu i programirane i povučene, rekao je Nešković
Strateškim planom ruralnog razvoja do IPA sredstava
Okrugli sto o nacrtu Strateškog plana ruralnog razvoja
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH organiziralo je jučer u Sarajevu okrugli sto o temi Izrada Nacrta Strateškog plana ruralnog razvoja 2018-2021.

Pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Dušan Nešković je kazao novinarima da je ovaj dokument vrlo potreban poljoprivredi i ruralnim područjima u BiH.

- U pitanju je završen tekst dokumenta Strateški plan ruralnog razvoja BiH koji nam, u prvom redu, daje mogućnost da na jedan planiran, sveobuhvatan način uključimo sve aktuelne politike za poljoprivredu i razvoj ruralnih područja na svim nivoima donošenja odluka u BiH, naveo je Nešković.

Dodao je da, također, s ovim dokumentom zadovoljavamo i osnovni preduslov Evropske unije "da imamo jedan cjelovit strateški dokument da bismo imali prilike da pristupimo i korištenju pretpristupnih sredstava za poljoprivredu i ruralni razvoj".

Nešković je napomenuo da su u ovaj dokument uključene, također, mogućnosti da se radi razvoj, podrška u oblasti sigurnosti hrane, odnosno proizvodnje hrane.

- Na jednom mjestu, osim ciljeva, aktivnosti, odnosno mjera koje se preduzimaju i koje su usaglašene, također imamo i iznose sredstava, odnosno potrebna sredstva da bi se te mjere i realizirale, pojasnio je Nešković, prenosi Fena.

image
Dokumet potreban poljoprivredi i ruralnim područjima

Dodao je da se dokument odnosi na period 2018 - 2021. i usklađen je s politikama Evropske unije, odnosno njihovim programskim periodom koji završava 2020. "s tim što određena sredstva, odnosno određene aktivnosti koje budemo planirali, možemo da završimo čak i u 2021. godini kada bude nastupio i novi paket zajedničke poljoprivredne politike EU".

Po njegovim riječima, ovaj dokument je neophodan preduvjet da bismo mogli da zatražimo sredstva koja su inače na raspolaganju u IPA paketu 2 za BiH za poljoprivredu.

- Ako kažemo da je u paketu IPA 2 od 2014. do 2020. godine za poljoprivredu, od ukupnog iznosa predviđeno između 15 i 18 procenata, onda možemo da uslovno govorimo da je to negdje na nivou tridesetak miliona KM minimalno. Ako tu ukalkulišemo period od sedam godina, koliko je inače IPA paket 2, onda možemo računati da za poljoprivredu BiH u postojećem IPA paketu postoji negdje oko 200 miliona KM koje bi mogle s aktiviranjem ovog dokumenta da budu i programirane i povučene, rekao je Nešković.

Napomenuo je da sada treba raditi puno programa, mini projekata ili većih projekata koji će svaku od mjera koje smo naglasili dovesti do realizacije.

- Koliko ćemo mi imati sposobnosti da programiramo sve ovo što smo pripremili, planirali, toliko ćemo imati prilike da angažujemo sredstva, pogotovo sredstva Evropske komisije, odnosno sredstva donatora - naveo je.

Dodao je da je cilj bio da se Stretegija pripremi i pošalje u proceduru, te da Parlamentarna skupština BiH najdalje do kraja oktobra usvoji ovaj dokument.