loader_50x90
loader_50x90
logo
Rubrika: Region
Meron: Žalbeni pretres u predmetu Karadžić očekuje se do kraja drugog tromesečja 2018.
još 25 min. čitanja
srijeda
6. Decembar 2017.

Meron: Žalbeni pretres u predmetu Karadžić očekuje se do kraja drugog tromesečja 2018.

Brammertz je kazao da i dalje ima puno posla, mnoge žrtve dalje čekaju pravdu
Meron: Žalbeni pretres u predmetu Karadžić očekuje se do kraja drugog tromesečja 2018.
Theodor Meron

Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz rekao je pred Savjetom bezbjednosti UN da na prostoru bivše Jugoslavije i dalje ima puno posla i da mnoge žrtve i dalje čekaju pravdu.

Brammertz je ocijenio da ne postoji istinsko pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije, ističući da "monogi osuđene ratne zločince i dalje vide kao heroje", dok su žrtve i preživjeli ignorisani.

"U regionu i dalje ne postoji istinska volja da se prihvate zločini prošlosti i da se krene naprijed, nažalost, većinom među političkim rukovodstvom", rekao je Brammertz na sjednici Savjeta bezbjednosti UN na kojoj je predstavljen posljednji izvještaj o radu Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.

Govoreći o kolektivnoj odgovornosti Brammertz je rekao da zločine nisu počinili narodi, već pojedinci, i to većinom viši politički i vojni lideri.

"Nijedna zajednica ne snosi odgovornost za ono što su ti ljudi uradili. Krivica je njihova i samo njihova", rekao je on.

image
Serge Brammertz/

Bramer je dodao da pravda može da rastereti društvo od težine kolektivne odgovornosti i da je zato suštinski uslov pomirenja.

On je ocijenio da su, zahvaljujući naporima Tužilaštva, mnoge žrte i preživjeli dobili neku mjeru pravde za ono što su propatili.

"Vjerujemo da su naši rezultati kredibilni. Nadamo se da će Savjet bezbjednosti ocijeniti naše napore kao važan doprinos održanju međunarodnog mira i bezbjednosti", rekao je Brammertz .

Predsjednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove sudija Theodor Meron istakao je dostignuća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i njegov doprinos jačanju osnovnih principa međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava.

Osvrćući se na rad Mehanizma, Meron je istakao da to tijelo preuzelo dva značajna žalbena postupka koji su u toku u predmetima protiv prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i predsjednika SRS Vojislava Šešelja, ponovljeno suđenje bivšim funkcionerima Služe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću i brojna druga ad hok pravosudna pitanjia.

Meron je saopštio da je žalbeni pretres Šešelju zakazan za 13. decembar, a da se presuda po žalbi u tom predmetu očekuje u prvom dijelu 2018. godine.

"Osim toga, žalbeni pretres u predmetu Karadžić očekuje se do kraja drugog tromesečja 2018. godine, dok se izricanje presude u tom predmetu očekuje krajem 2019. godine", kaže Meron.

On je podsjetio da će eventualne žalbe podnesene u postupku protiv generala Ratka Mladića biti u nadležnosti Mehanizma, prenosi Srna.