loader_50x90
loader_50x90
logo
Rubrika: Sarajevo
Brže do biorazgradivog otpada
još 25 min. čitanja
nedjelja
24. Decembar 2017.

Brže do biorazgradivog otpada

Nakon nabavke i ostale opreme, biće korištena i za sve potrebe kompostane
Brže do biorazgradivog otpada
Mašina se nalazi u rasadniku Sokolović-Kolonija

Preduzeće Park prezentacijom mobilne mašine za separaciju - prosijavanje komposta, lumbrihumusa i drugih zemljišnih supstrata, u rasadniku Sokolović-Kolonija, nastavlja realizaciju izgradnje kompostane za razgradnju biorazgradivog otpada.

Nakon što je u oktobru u Parkovom rasadniku Sokolović-Kolonija u rad puštena drobilica, odnosno dvije mašine za usitnjavanje otpada dobijenog u procesu rada i održavanja javnih zelenih površina, u međuvremenu, zahvaljujući podršci Vlade KS-a, nabavljena je još jedna mašina.

Mašina koja je puštena u rad će se koristiti za prosijavanje oko 500.000 litara lumbrihumusa kojeg Park na godišnjem nivou proizvode u koritima s leglima kalifornijske gliste. Nakon nabavke i ostale opreme, biće korištena i za sve potrebe kompostane. Inače, do sada se prosijavanje lumbrihumusa vršilo ručno i za to je bio potreban veći broj radnika, a nova mašina osim uštede na radnoj snazi, prosijavanje će obavljati kvalitetnije.

Za kompletiranje Parkove kompostane, koja je urađena po svim standardima i koja je prva ovakve vrste u KS-u, ali i šire, potrebna je nabavka još jedne mašine, čija će funkcija biti da nakon drobljenja i usitnjavanja biorazgradivog otpada koji Park dobije u procesima rada i održavanja zelenih površina, izvrši prevrtanje i tretiranje komposta mikroorganizmima sa kontrolom temperature, vlažnosti i drugih parametara u kratkom roku.