loader_50x90
loader_50x90
logo
Rubrika: Sarajevo
Jedan udžbenik za više znanja
još 25 min. čitanja
petak
12. Januar 2018.

Jedan udžbenik za više znanja

Naš stav je da udžbenici budu kvalitetni i da se sadržaj prilagodi dobi djece, kažu u Vijeću roditelja
Jedan udžbenik za više znanja
Djeci treba ponuditi najbolju literaturu

Sada imamo više udžbenika za jedan predmet koji imaju prednosti i mane

Svake školske godine roditelji i učenici kao na iglama čekaju kada će izaći spisak odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole. I kada izađe spisak, problem je gdje ih naći jer se za svaki predmet predloži po nekoliko autora, pa roditelji lutaju od knjižare do knjižare kako bi na vrijeme kupili udžbenike za koje moraju izdvojiti dobar dio kućnog budžeta.

Primjena

To bi se uskoro trebalo promijeniti, jer je Vlada KS-a usvojila Nacrt zakona o udžbenicima koji bi mogao donijeti brojne olakšice roditeljima, učenicima, ali i kvalitetnije udžbenike. Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS-a, smatra da je praktičnije, ekonomičnije i prihvatljivije da se predmetni nastavnici opredijele za jedan udžbenik koji će biti u primjeni četiri godine, a ne kao što je do sada bio slučaj da se udžbenici iz jedne škole ne koriste u drugoj, odnosno da dijete jednu školsku godinu uči iz udžbenika koji već naredne školske godine ne može iskoristiti njegov brat, sestra ili rođak.

- Novim zakonom, predviđeno je da nastavnici izaberu najkvalitetniji udžbenik za određeni predmet i da taj udžbenik bude u upotrebi u svim školama u KS-u, najkraće četiri školske godine. Na taj način će se svi truditi da naprave što kvalitetnije udžbenike, a i povećat će se tiraž knjiga, što će dovesti do niže cijene, istakao je Kazazović.

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH - Kantonalni odbor Sarajevo zagovara politiku jedan predmet - jedan udžbenik više od šest godina.

image
Učenicima olakšati nastavu

- Sada imamo više udžbenika za jedan predmet koji imaju prednosti i mane. Smatramo da je potreban jedan kvalitetan udžbenik za svaki predmet i u tiražu koji će biti dovoljan za četiri-pet generacija kako bi se udžbenici mogli nasljeđivati kao nekada kada smo mi išli u školu i nasljeđivali knjige od brata, sestre, rekao je Saudin Sivro, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja KS-a.

U komisiji koja je radila prijedlog zakona bila je i članica Vijeća roditelja KS-a.

- Vijeće roditelja je u jednom od prethodnih sastanaka sa ministrom dalo inicijativu za donošenje zakona o udžbenicima. Naš stav je da udžbenici budu kvalitetni i da se sadržaj prilagodi starosnoj dobi djece. Vrlo važan stav koji Vijeće roditelja zagovara jeste da svaki predmet prati po jedan udžbenik kao nastavno sredstvo, te da nam se ne dešavaju kao do sada situacije u kojima za jedan predmet trebaju po tri udžbenika da bi nastavna jedinica bila obrađena adekvatno.

Finansije

Također, broj različitih udžbenika u školama koje rade po istom Nastavnom planu i programu je neprihvatljiv, te će ovaj zakon dovesti do toga da se udžbenici nasljeđuju i time zaštite finansijski okvir roditelja. Uštedjet ćemo i vrijeme jer će biti lakše pronaći jedan udžbenik u knjižarama, rekla nam je Dijana Ćirić-Parla iz Vijeća roditelja KS-a i naglasila da će se prilikom izrade novih udžbenika voditi računa i o njihovoj težini kako bi se donekle rasteretile đačke torbe.

U Vijeću roditelja se nadaju da će i Vlada i Skupština KS-a prepoznati interes djece i ovim zakonskim rješenjima olakšati školovanje.