loader_50x90
loader_50x90
logo
Rubrika: Sarajevo
Kompleks na Mojmilu i dalje zjapi prazan
još 25 min. čitanja
subota
12. Avgust 2017.

Kompleks na Mojmilu i dalje zjapi prazan

Aktivnosti koje se sada vode vezane su za otvaranje osnovne i srednje škole u saradnji sa partnerima, kaže Zajimović
Kompleks na Mojmilu i dalje zjapi prazan
Prestali sa radom 30. septembra 2016. godine

Kompleks “Al-Walidein Gazzaz” je izgrađen nakon okončanja rata u BiH za potrebe školovanja djece poginulih boraca

Delegacija Muftijstva sarajevskog je sa načelnikom Općine Novi Grad Semirom Efendićem prije šest mjeseci posjetila kompleks “Al-Walidein Gazzaz”, te je tom prilikom najavljeno kako bi se jedan objekat mogao dati na korištenje Općini, a koja bi ga prilagodila za potrebe vrtića. Međutim, do sada na terenu nije došlo ni do kakvih novina. Kompleks i dalje zjapi prazan.

Studija

 

- Pregovori za uređenje i korištenje ovog objekta još su u toku. Planske aktivnosti se vode u nekoliko pravaca, a u smislu najadekvatnije iskorištenosti prostora. Cilj Islamske zajednice jeste korištenje objekata za različite potrebe obrazovnog karaktera za što je i namijenjen ovaj vakuf. Pregovori su, između ostalih, vođeni sa Općinom Novi Grad, da se u jednom objektu u sklopu kompleksa formira vrtić, gdje bi se otvaranjem jednog vrtića povećao smještajni kapacitet za boravak najmlađih stanovnika Novog Grada, međutim, kada je riječ o pregovorima koji su vođeni između Muftijstva sarajevskog i Općine, za formiranje vrtića oni nisu nastavljeni, s obzirom na to da se u međuvremenu pojavilo nekoliko novih ideja o kojima Rijaset Islamske zajednice kao nadležni donosi konačnu odluku, rekao nam je Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije IZBiH.

Iz Vakufske direkcije IZBiH dodaju i da je sigurno u planu da se iskoristi prostor kompleksa. U toku je izrada plana i studije izvodljivosti i opravdanosti za otvaranja Univerziteta, kao i iskorištavanje cijelog prostora.

Saradnja

 

- Mi nastojimo da se kompleks dovede u namjenu aktivnog korištenja, jer moramo dovesti ovaj prostor da služi svojoj namjeni. Aktivnosti koje se trenutno vode vezane su za otvaranje osnovne i srednje škole u saradnji sa našim partnerima, i one su usmjerene u tom pravcu, zaključio je Zajimović.

Kompleks “Al-Walidein Gazzaz” je izgrađen nakon okončanja rata u BiH za potrebe školovanja djece šehida i poginulih boraca. Izgradnja je koštala više od 30 miliona dolara. Međutim, kako se broj te djece iz godine u godinu smanjivao, došlo je do prestanka njegovog rada, 30. septembra 2016. godine.