loader_50x90
loader_50x90
logo
Rubrika: Sarajevo
Usvojen budžet Kantona Sarajevo za 2018.
još 25 min. čitanja
srijeda
20. Decembar 2017.

Usvojen budžet Kantona Sarajevo za 2018.

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS će za projekt izgradnje i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže izdvojiti 3.354.000 KM
Usvojen budžet Kantona Sarajevo za 2018.
/Arhiv

Zastupnici Skupštine KS-a na današnjoj sjednici usvojili su budžet KS-a za 2018. godinu od 769.080.000 KM.

Budžet nisu podržali zastupnici Naše stranke, SDP-a, te samostalni zastupnici.

Sredstva za rad Roditeljske kuće

Ministar finansija Jasmin Halebić kazao je da je 140 miliona KM predviđeno za kapitalne investicije što iznosi 18 posto ukupnog budžeta, a pokriva čak 85 posto projekata iz strategije razvoja KS-a 2016-2020. Smatra da budžet ima razvojnu, ali i socijalnu komponentu.

U budžet su dodate nove stavke, od kojih je 200.000 KM za kotlovnicu u Kampusu, 650.000 KM za azil za pse, Centru Skenderija 500.000 KM za reprogram duga, Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade milion maraka za energetsku efikasnost koju će realizirati sa Svjetskom bankom, a sa pojedinih budžetskih stavki skinuto je 74.000 KM koje će biti preusmjerene za rad Roditeljske kuće.

Zastupnici opozicije iznijeli su brojne primjedbe na budžet, a od pojedinih se moglo čuti kako se pare daju na manje bitne projekte, dok su oni prioritetni i važni za građane KS-a izostavljeni ili je za njih izdvojeno minimalno sredstava.

Tako je samostalna zastupnica Mersiha Mehmedagić kazala da nije bilo sada potrebno izdvajati osam miliona KM za zatvaranje tramvajskih stajališta, već da je sredstva trebalo uložiti u nove tramvajske šine.

- Posebno para oči i to što se za KJP ZOI 84 izdvaja 500.000 KM na kafu, 500.000 KM za sancioni plan ovog preduzeća koji nismo nikad vidjeli, milion i po maraka za ski staze ZOI-u, navela je ona.

Zastupnik Naše stranke Mario Vukasović rekao je da je Vlada odbila 19 amandmana na budžet. Također, posebno zamjera što se za zatvaranje tramvajskih stajališta izdvaja osam miliona, istaknuvši da bi se taj problem nesigurnosti građana mogao riješiti ugradnjom video nadzora sa milion maraka. Kritikovao je i što Vlada nije izdvojila novac za vrtić Vjeverica gdje je na listi čekanja više od 200 djece.

Za Segmedinu Srnu-Bajramović, zastupnicu SDP-a, ovaj budžet je pun proizvoljnih projekata i ne oslikava realne potrebe i probleme građana KS-a.

Najviše projekata ima Ministarstvo saobraćaja, a to je projekt izgradnje saobraćajnica i rješavanje imovinsko pravnih odnosa u vrijednosti 16.400.000 KM, potom izgradnja tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu i uvođenje ITS 8.000.000 KM, program restrukturiranja KJKP Gras 6.000.000 KM, nabavka i remont autobusa, trolejbusa i minibusa 3.000.000 KM. Također, planiran je i projekt rekonstrukcije i investicionog održavanja tramvajske pruge 2.500.000 KM, potom izgradnje i rekonstrukcije raskrsnica u KS-u vrijedan 1.200.000 KM, kao i raskrsnica na Vogošćanskoj petlji u iznosu 800.000 KM.

Ulaganja za KJKP Vodovod i kanalizacije

Također je puno projekata i u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade kao što je izgradnja Univerzitetske biblioteke-vlastito učešće, izgradnja osnovne škole na Aneksu i na Šipu, Stupu, kao i izgradnja fiskulturnih sala u dvije škole. U ovoj godini za KJKP Vodovod i kanalizacija će ulaganje biti nastavljeno s više od tri miliona KM, kao i realizacija kredita od EBRD-a u iznosu od 10 miliona eura, odnosno 20 miliona KM.

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS će za projekt izgradnje i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže izdvojiti 3.354.000 KM, za rekonstrukciju vodovodne mreže putem KJKP VIK 3.000.000 KM, sufinansiranje vodoopskrbnog sistema Vrutak 1.000.000 KM, te izrada glavnog projekta za vodovod Crna rijeka 1.000.000 KM.

Također su u budžetu predviđena sredstva za Filter postrojenje Bosna 1.000.000 KM, izgradnja rezervoara Zlatarevo 400.000 KM, te Projekt daljinskog upravljanja grijanjem 100.000 KM. Za Ministarstvo zdravstva bit će izdvojena sredstva za nabavku opreme za JU Dom zdravlja KS 1.060.000 KM, za nabavku opreme za KCUS 1.000.000 KM, a za nabavku opreme za JU Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ 1.000.000.

U Ministarstvu privrede za uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijskim zonama planirano je 2.500.000 KM i sufinansiranje regionalnog vodovoda Hojta-Bjelašnica-Igman 1.950.000 KM.